Regler og utleieinstruks for Kløfta Velhus

Leietaker disponerer leieobjekt (lokale) i det avtalte tidsrommet.

Ved å godkjenne Utleiers vilkår når leietaker sender inn sin søknad, leietaker har blitt enige om betalings- og avbestillings ordninger.

Fakturaen betales senest tom forfallsdato, (dvs. vanligvis 14 dager etter du mottar faktura) ellers er leietaker i fare for å miste sin bestilling.

Hvis fakturaen ikke betales innen forfall, har Utleier rett til å leie ut lokalene til en annen leietaker uten å varsle Leietaker.

Betaling av fakturaen er en betingelse for å få nøklene eller tilgang til lokalene.

Avbestilling av lokaleleie må skje ved epost til velhuset@klofta-Vel.no eller SMS til 97183796 senest 30 dager før utleiedato. Ved avbestilling senere eller manglende avbestilling, belastes leietaker for 50% av leiesummen.

Leietaker plikter å erstatte eventuelle skade eller betale for ekstraarbeid for opprydding/ reparasjoner i forhold til avvik fra disse Utleieinstruksene. Skadeoppgjør skjer ved faktura.

Det er viktig å signere kontrakten så snart som mullig for å sikre din booking. (Se veiledning om hvordan å levere den signerte kontrakten til oss i eposten vi sender når du får kontrakten og faktura ).

Det er ikke tillatt å leie ut velhus til en tredjepart.

Leien betales til konto 1870.43.51794 eller VIPPS nr 506727.

   Før leietak

Ring vaktmester på telefon 97183796 etter 16:00 for å avtale utlevering av nøkler.
Husk å ta med betalingsbekreftelsen/kvitteringen.

Kjøkkenet er enkelt og bare basert på cateringservering. Bruk av kjøkken er etter avtale med vaktmesteren. Husk å ta med alt kjøkkenutstyret du trenger. Vi har ikke kjeller eller annet kjøkkenutstyr.

Obs! Frityrkokere eller gassanlegg må ikke brukes i Velhuset.

Leietaker må sette seg inn i hvor det er rømningsveier og hvor brannslokningsutstyr finnes. Se branninstruks.

Leietaker plikter å ta imot en kort innføring om brannsikkerhet fra vaktmester.

   Under utleie

Huset er røykfritt. Røyking er tillat kun på anvist sted.

Askebeger utenfor skal brukes og alle sigarettstumper skal fjernes fra bakken.

Dersom det skal selges alkohol, må leietaker søke kommunen om skjenkebevilling.

Det er ikke lov for barn under 18 år å drikke alkohol i velhuset eller omgegn.

Det er garderobe i kjelleren. Kløfta Vel har ikke ansvar for verdisaker.

Det skal ikke være garderobe i foajeen. Det kan være flere forskjellige leietakere samtidig.

Ved feil i brannvarslingssystemet skal ansvarlig for arrangementet varsle vaktmester og samtidig sørge for brannvakt under arrangementet.

Leietaker må kun benytte det arealet som er bestilt.

   Etter utleie

Leietaker er pliktig til å rydde lokalene etter seg i henhold til instruks under - som er en del av kontrakten. Avvik fra instruksen vil medføre en etterfaktuering på minimum kr: 1.000;- .

OBS! Lokalet skal være ryddet senest til kl. 02.00 på utleie på fredag og lørdag og kl 23:00 på søndag, eller etter avtale med vaktmester.

Leietager skal rengjør kjøleskap / fryser etter bruk.

Leietaker skal fjerne alle tape brukte på vegger eller gulvet.

Utleier (Kløfta Vel) er ansvarlig kun for vask av gulv i lokaler.

Bord og stoler rengjøres og settes på anvist plass.

Gulvet kostes, og gardinene henges på plass og lyset slukkes.

Restavfall legges i svarte sekker og legges i container eller, dersom containeren er fult da må søppel fjernes de fra område. Ellers kan det være kostnader for å rydde opp hvis søppelet er spredt over parkeringsplassen og område.t

Kopper, glass, servise etc. vaskes i oppvaskmaskinen (egen instruks).

Leietaker skal feie inngangstrapper og må holde det rent utenfor velhuset

Ekstrautstyr må fjernes umiddelbart etter utleie.

   Ungdomsarrangementer

Ungdomsarrangementer begrenses til leietakere fra Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll og Nes.
OBS: Styret har vedtatt at vi ikke godtar bookinger for rus arrangementer. Dette er på grunn av svært dårlig erfaring med flere tidligere arrangementer. Det er jo dessverre trist at noen få deltakere har ødelagt det for de fleste.

   Lensmanns Tillatelse

Ved ungdomsarrangementer og offentlig/åpne arrangementer må leietaker seinest 3 uker før arrangementet søke om tillatelse hos Lensmannen i Ullensaker.

Skriftlig tillatelse må leveres ved hånden til Velhuset seinest en uke før arrangementet.

Lensmannen har eget søknadsskjema til dette formålet. Last ned lensmann skjemaet

   Vakt

Ved ungdomsarrangementer og offentlige/åpne arrangementer skal det være minst 3 vakter for hver 50. deltaker.

Det må være vakthold både ute og inne.

Vaktene skal ha fylt 30 år.

Hovedvakten må forbli til arrangementet er ferdig for å sikre at opprydding er tilfredsstillende.

   Lyd, scenelys og projektor

Leietaker disponerer leieobjekt (anlegg) i det avtalte tidsrommet.

Fakturering skjer forskuddsvis ved kontraktens underskrift.

Betaling av fakturaen er en betingelse for å få tilgang til anlegg. Leien betales til konto 1870.43.51794 eller VIPPS nr 506727.
OBS:Husk å gi fakturanummer når du betaler - ellers vi vil ikke vite hvilken booking den gjelder.

Leietaker er ansvarlig for å skaffe kabler som skal brukes med deres utstyr. (dvs. HDMI, 3,5 mm lyd, VGA, Apple Lightning ... etc.)

Hvis lydmikser skal brukes, må vi informeres ved bestilling. Det er leietakerens ansvar å sette opp bruk av lydmiksere og arrangere egen lydtekniker etc.

Det er leietakerens ansvar å informere vaktmesteren om skade på anlegg eller utstyr.

Leietaker plikter å erstatte eventuelle skade eller betale for manglende utstyr etter leie. Skadeoppgjør skjer ved faktura.

Avtalen bekreftes ved underskrift av kontrakten for leie av anlegg.

Det er ikke tillatt å leie ut anlegg til en tredjepart.

Leietaker plikter å ta imot en kort introduksjon om bruk av anlegg fra vaktmester.

For mere opplysninger om Kløfta Vel se vår facebook side.
Vår facebook side