Hjem
Book velhuset
Forklaring av fargene
  • Grøn dato : Ett eller to rom er tilgjengelige (eller kontrakten er ikke signert av kunden ennå)
  • Gull dato : Noen rom er tilgjengelige. Klikk på datoen for å se nærmere
  • Rød dato : Kontrakten er signert og storsal og kafé ikke er ledig til den tidspunkt

  • Når du klikker på dato får du også et rapport om ledighet for denne datoen.

  • Kun de grønne tidslukene kan bestilles. Du kan imidlertid registrere deg på ventelisten for rom som er opptatt hvis de blir kansellert av kunden og blir tilgjengelige.

Kontakt oss
Telefon 97 18 37 96
epost Velhuset@klofta-vel.no

Book velhuset